Praktiska råd

Att beställa tid

Det är enklast att vända sig till en begravningsbyrå, de känner till vilka dokument som behövs och de kan hjälpa till med praktiska arrangemang.

Klockringning

Klockorna kan ringas före och efter ceremonin. Klockringningen är frivillig.

Parkeringsplats

Parkeringsplatser finns vid gatan nedanför krematoriet.

Ceremonins längd

En timme har reserverats för ceremonin. Om många deltagare väntas kan det vara skäl att reservera två tider efter varandra.

Kista

Vi rekommenderar att man anskaffar en kista som lämpar sig för kremering. Begravningsbyrån hjälper att välja en lämplig kista.

Avhämtning av urna

Eftersom det finns begränsat med utrymme att uppbevara urnor, önskar vi att man avhämtar urnan snarast möjligt. Bisättningen av urnan måste ske inom ett år från kremeringsdagen.